Evagården

HVB-hem

Evagården är ett HVB-hem som tar emot särskilt vårdkrävande personer. Vi är en liten enhet med 4 platser. Klienterna har egna rum och egen toalett. Det finns personal dygnet runt och nattetid har vi sovande jour. Kan även ha vaken natt vid behov.

Läge

Verksamheten bedrivs i en villa i utkanten av Norrköping, cirka 10 minuter från Centrum. Avstånd från Stockholm 18 mil, Västervik 12 mil, Växjö 28 mil, Göteborg 33 mil och Säter 27 mil.

Personal

Vi som arbetar här har en lång erfarenhet av akut psykiatrisk vård och rehabilitering. Yrkesgrupper som tjänstgör eller är kopplade till verksamheten består av psykiater, psykolog, leg sjuksköterska, mentalskötare, behandlingsasistenter och behandlingspedagoger. 3 i personalgruppen har Steg I utbildning i kognitiv terapi och
4 har NADA-utbildning. Drogterapeut finns att tillgå.

Målgrupp

Målgruppen består av kvinnor och män mellan 18 och 45 år. Behandlingen riktas mot diagnoser eller tillstånd såsom personlighetsstörningar, fobier, depression, psykossjukdomar, OCD, PTSD, missbruk och neuropsykiatriska diagnoser. Vi tar emot patienter som vårdas enligt SoL, LVU samt LPT, LRV, LVM § 27 i öppen vård.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med ett kognitivt förhållningssätt och individuell vårdplanering samt ett strukturerat veckoschema. Verksamheten erbjuder även neuropsykologiska utredningar. I behandlingen som sker i hemlik miljö och är anpassad till individen ingår bl.a. enskilda kognitiva samtal, utredningar, NADA, massage och gruppaktiviteter. Möjlighet till studier finns samt hjälp till praktikplats. Tillfälle ges också till socialt umgänge.

Upptagningsområde

Upptagningsområdet omfattar hela Sverige.

Kvalitetsindex

Klicka här för att läsa kvalitetsindex-rapporten

Inskrivningsförfarande

För ytterligare information eller bokning av studiebesök kontakta verksamhetschef Marie Hägg Wiberg alt samordnare Stefan Samzelius.

Kontrakt

Kontraktstid från 6 månader.